#woningteller

24-8-2021

HUURpunt presenteert i.s.m. sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen de #woningteller. Het initiatief komt vanuit SVK ZOVL dat een significante stijging (65% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar!) van inschrijvingen tijdens de periode van januari t.e.m. mei 2021 opmerkt. We willen deze actie doortrekken naar de hele sector, omdat de stijging van aantal inschrijvingen bij alle SVK's merkbaar is. Vooral mensen in precaire jobs met onzekere statuten lijken te lijden onder de gevolgen van de corona-crisis en daarvan kondigen de gevolgen zich nu al aan.

 

Wat we nu nodig hebben is een sterke stijging van het aanbod en initiatieven die zorgen dat vrijkomende sociale woningen in de eerste plaats gaan naar die gezinnen die er het meeste nood aan hebben. Daarom het initiatief van de #woningteller. De bedoeling is om het vooropgestelde doel van aantal nieuwe woningen te bereiken tegen eind dit jaar. Bij iedere inhuurname plaatsen ze een post op hun sociale media en/of website met de #woningteller. Elk SVK beslist hun eigen target, want zij weten het best wat er nodig is in hun regio. Bereiken ze het aantal woningen niet? Dan is dit een beduidend statement naar de overheid toe. Het geeft de problematiek weer. Er moet echt iets gedaan worden om alle kandidaat-huurders een betaalbaar en kwalitatief dak boven hun hoofd te garanderen.

 

Deze actie is uiteraard geenszins een competitie onder de SVK’s maar veeleer een gezamenlijk statement en inspanning vanuit de sector. Om meer bereik te hebben, vragen we een solidariteit in de sector door ook elkaars postjes te liken/delen en op te reageren.

 

HUURpunt zorgt voor een overzicht van alle SVK's + hun doel + het aantal nieuwe woningen. Dit is hieronder te volgen.


SVK's die meedoen: