Op 1 juli 2023 is de grote en complexe fusieoperatie van de

sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's)

afgerond.

Op vandaag telt Vlaanderen ​41 woonmaatschappijen.

De juridische samenvoeging van beide koepelorganisaties VVH (SHM's) en Huurpunt (SVK's)

zal in het najaar afgerond worden.

De operationele samenwerking tussen beide koepelorganisaties is sinds begin 2023 al een feit.


MISSIE

HUURpunt vzw beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK's functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken. Huurpunt doet dit op een transparante en democratische manier, met actieve betrokkenheid van de SVK's. Daarnaast zorgt Huurpunt voor ondersteuning van de SVK's op het vlak van organieke wetgeving en werkgeversmaterie.

VISIE

HUURpunt vzw zal de voordelen van de SVK's op verschillende domeinen benadrukken om de maatschappelijke meerwaarde van het concept van de SVK's te onderstrepen. HUURpunt zal tevens naar innovatieve oplossingen zoeken die ook op lange termijn de financiële onderbouw van de SVK's zal zekerstellen. Bovendien heeft HUURpunt als koepelorganisatie de ambitie de SVK's steeds beter te ondersteunen bij het realiseren van hun (groei)doelstellingen.