Zorg dragen voor huurder en verhuurder

17-12-2020

​Iedereen wordt getroffen door de huidige pandemie. Maar wat met hen die zich reeds in een moeilijke situatie bevonden? Al voor de COVID-19-maatregelen was de wachtlijst met kandidaat-huurders van de sociale verhuurkantoren lang. Door de maatregelen zagen veel mensen hun inkomen dalen. In enkele sectoren verliezen velen hun job. 

Voor woningeigenaars kan een herschikking van hun lening ademruimte bieden, maar voor huurders is geen structurele oplossing voorzien. Betalingsproblemen en een tijdelijke opschorting van uithuiszettingen veroorzaken een piek in het aantal gezinnen dat een huurwoning zoekt. Sociale verhuurkantoren (SVK's) krijgen opvallend meer aanvragen van mensen met laag inkomen die dringend een woning nodig hebben. Het aanbod betaalbare huurwoningen moet dus groeien.

SVK's zien tegelijk een minder sterke groei van hun patrimonium. In normale jaren haalden ze al een tijd een vrij constant groeiritme van 1000 woningen per jaar. In de loop van 2020 zijn er netto nog maar 650 nieuwe panden bijgekomen. Het spreekt voor zich dat de beperking van bezichtigingen daar een rol in speelt, maar de crisis zorgde ook voor minder verhuisbewegingen en vertraging in renovaties en opknapbeurten.

HUURpunt klopte aan bij de Vlaamse overheid om deze problemen aan te kaarten. De SVK-sector wilde bijdragen aan een oplossing door maximaal in te zetten op inhuurnemingen. De subsidies om extra woningprospectors aan te werven is er dus niet zomaar gekomen.

Blijven gaan

Dit is echter nog maar het begin. Het virus is nog niet verslagen en de naschokken van de corona-maatregelen komen nog op ons af. We staan klaar om de meest kwetsbaren te beschermen, maar zonder woningen zijn prospecties zinloos. Woningeigenaars en investeerders kunnen bijdragen aan deze oplossing. Er is een grote nood en de private huurmarkt blijft voor veel mensen te duur. Dankzij de tussenkomst van SVK's kunnen eigenaars zorgeloos verhuren aan mensen in grote nood, en krijgen gezinnen de kans om betaalbaar te huren dankzij een huursubsidie en begeleiding. Hierdoor kunnen ze zich ifocussen op andere aandachtspunten in hun leven zoals het vinden van werk of een opleiding volgen. Het geeft hen financiële ademruimte zodat basisbehoeften kunnen ingelost worden. Een woning met zekerheid zet hen op weg naar een onafhankelijk leven.

Voordelen als verhuurder

Ook verhuurders genieten voordelen als ze samenwerken met een SVK. Ontzorging is de grootste troef. Het SVK betaalt iedere maand de huur, je betaalt geen commissie, het onderhoud wordt opgevolgd en het SVK regelt heel wat administratieve verplichtingen. Bovendien garandeert het sociaal verhuurkantoor dat je na 9 jaar het appartement terugkrijgt in een goede staat. Een verlenging van het contract behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Tot slot zijn er ook nog premies voor o.a. renovatie, isolatie, vervanging van oude verwarmingssystemen, … die enkel mogelijk zijn als je via een SVK verhuurt.

Het is een win-winsituatie voor iedereen. Moeilijke tijden vragen veel ondersteuning. We moeten elkaar helpen en als SVK betekent dit vooral diegene die het meest nodig hebben een thuis te bieden, maar ook de verhuurders ontzorgen. Dat maakt ons systeem zo sterk.