​​WIE IS WIE?

               

Raad van Bestuur
 

 

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens de helft+1 vertegenwoordigers vanuit leden-SVK's.

Huidige samenstelling:

Guy Tordeur, voorzitter SVK Webra, voorzitter;

Johan Huygen, bestuurder van SVK Houtvast;

Thomas Raes, coördinator van De Poort vzw, ondervoorzitter;

Benoit Sintobin, deskundige, netwerking;

Annemie de Gussem, voorzitter SVK vereniging Leie en Schelde, breder middenveld;

Machteld Demeulenare, coördinator SVK Regio Roeselare, netwerking;

Klaas Poppe, Samenlevingsopbouw, breder middenveld;

Jana Verstraete, deskundige, breder middenveld;

Diederik Vermeir, deskundige, juridisch;

Jonas De Vlieger, coördinator SVK Zuid-Oost-Vlaanderen, belangenbehartiger

Yann Blommaerts, coördinator SVK Het Sas, personeelszaken;

Dirk Jacobs, bestuurder SVK Antwerpen, financiële opvolging;

Elke Acciani, coördinator SVK Het Scharnier, belangenbehartiger;

Koen Van der Jeugt, coördinator SVK Gent