Sloop en heropbouw aan verlaagd tarief van 6%

1-3-2021

​Een grondige vernieuwing van de woningvoorraad is nodig om tegemoet te kunnen komen aan steeds belangrijker wordende duurzaamheidseisen. Het afbreken en heropbouwen van gebouwen is echter vaak een pak duurder dan een renovatie. Zeker als het btw-tarief van 21% op de kosten van afbraak en heropbouw gerekend moet worden. Door de coronacrisis merken aannemers ook dat nieuwe opdrachten uitblijven. In het kader van de federale relance na corona is er beslist om het btw-tarief tijdelijk te verlagen van 21% naar 6%. Dit moet zorgen voor een stimulans van sloopwerken en heropbouw.

Wie komt  in aanmerking?

In deze steden was er al een btw-tarief van 6% van toepassing voor sloop en heropbouw: Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas. Het verlaagde tarief blijft er ook na 2022 normaal gezien van toepassing als de bouwheer de woning gebruikt als privéwoning.

Voor projecten op het hele federale grondgebied geldt in 2021 en 2022 deze nieuwe regeling. De maatregel is gericht op:

  • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer natuurlijk persoon die zelf de nieuwe woning zal bewonen;
  • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer rechtspersoon of natuurlijke persoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar;
  • de levering van een woning na afbraak en heropbouw door een leverancier die rechtspersoon is of natuurlijke persoon die de woning zal verkopen

Zowel projecten van natuurlijke personen als van bouwpromotoren komen dus in aanmerking. De bouwheer moet in het 2de geval de woning zelf aan een SVK verhuren.

Projecten die niet in aanmerking komen voor deze maatregel kunnen eventueel wel gebruik maken van een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie. Aanvragers moeten daarvoor een verklaring op eer ondertekenen dat ze niet in aanmerking komen voor de federale maatregel en daartoe geen aanvraag zullen indienen.  Deze premie wordt in 2021 en 2022 tijdelijk verhoogd van €7.500 tot €10.000.

Voorwaarden nieuw verlaagd tarief

  • De woningen moeten gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn.
  • De bewoonbare oppervlakte telt maximum 200 m².
  • De eigenaar woont er zelf in OF verhuurt het aan een sociaal verhuurkantoor.
  • Als de bouwheer kiest om te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor moet de heropgebouwde woning minimum 15 jaar in beheer zijn van het SVK of verhuurd worden aan het SVK.
  • De premie moet aangevraagd worden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022
  • Wie in 2020 reeds een omgevingsvergunning heeft aangevraagd kan de Vlaamse premie van 7.500 euro combineren met het verlaagde btw-tarief voor werken vanaf 1 januari 2021.

Meer info