SVK Pro-proefprocedure gelanceerd

21-12-2018

​Begin december werd de SVK Pro-proefprocedure gelanceerd. SVK Pro wil private partijen (ontwikkelaars) stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een SVK. 
Tien SVK's stapten in deze proefprocedure en bezorgden hiervoor een lastgeving en behoefteanalyse (hoeveel woningen in welke gemeentes) aan de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).
Private partijen kunnen hun voorstel(len) indienen tot 15 april 2019. De geselecteerde kandidaat-verhuurders en het SVK kunnen dan een raamovereenkomst sluiten, waarbij het SVK vervolgens zelf nog kan beslissen of het al dan niet instapt op het aanbod.
Deze procedure is dus een proefproject, de ervaringen hieruit worden meegenomen naar de definitieve procedure die volgt in het voorjaar van 2019.
U vindt alle recente informatie over deze SVK Pro-proefprocedure op de website van VMSW​.

​​