​​​​​​​​OVER HUURPUNT

                                                                                                               

Wat doet HUURpunt?


HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK's) in Vlaanderen. Huurpunt beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK's functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken.  

Als federatie streven wij naar een verdere uitbouw van de sector, waarbij de huurbegeleiding, de doelgroepbenadering, de particuliere huurmarkt, sociale huurwetgeving, woningkwaliteit, professionalisering en een gezond financieel en administratief beheer centraal staan. Wij treden daarbij op als volwaardige gesprekspartner voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsvorming en de beleidsrealisatie.


Wij staan in voor de collectieve belangen van de sector, evenals voor mogelijke individuele belangen van een SVK, voor zover ze het collectief belang niet schaden. We handelen daarbij vanuit een overschouwende benadering, met de nodige aandacht voor een optimaal functioneren van de sector.        


Wij treden ook op als werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten privaatrechterlijke leden. De werkgeversbelangen voor de aangesloten publiekrechtelijke leden worden opgenomen in samenwerking met de VVSG.

 

Ontstaan


HUURpunt ontstond in 2012 voor en door de sociale verhuurkantoren.

Op 1 september 2012 werd de SVK-ondersteuning overgeheveld van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) naar de Vlaamse administratieve diensten (VMSW, IVA Wonen-Vlaanderen). Deze diensten staan in voor helpdesk, individuele ondersteuning en het overleg met de door het Vlaamse Gewest erkende SVK’s. Wat binnen deze administratieve eenheden echter niet kon worden opgenomen is de belangenverdediging en vertegenwoordiging van de SVK’s, evenals de ondersteuning betreffende werkgeversbelangen.


Om de belangenverdediging te blijven opnemen en om de positie van de SVK’s in de Vlaamse Woonmarkt te blijven vrijwaren nam een groep van SVK-verantwoordelijken het initiatief tot het opstarten van een eigen belangenbehartigingsstructuur (federatie) voor de SVK’s.


De sector koos er uitdrukkelijk voor om een eigen ‘SVK-federatie-entiteit’ op te starten, en niet op te gaan in een andere federatie. De discussies rond bijvoorbeeld woningkwaliteit, het sociaal huurbesluit en de SVK-subsidiëring leerden ons dat we de eigen identiteit moeten verdedigen en bewaken. Bovendien moet de aandacht voor de particuliere huurmarkt permanent in de aandacht blijven. Dit laatste en de uitdrukkelijke keuze voor het doelpubliek in een achterstellingssituatie onderscheidt ons van andere initiatiefnemers. SVK’s zijn ontstaan uit de welzijnssector en uit de OCMW’s, en ook deze aandacht moet worden behouden.

 

Samenwerking met VVSG


vvsg.jpg

Omdat een éénmansvzw vrij zwak staat (permanentie, organisatietaken nemen veel tijd in…) en een kleine speler zou zijn binnen de woon- en welzijnssector is er gekozen om het federatiekarretje te hangen aan een grotere trein.

De redenen voor de samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn vrij voor de hand liggend: 1/5de van de SVK’s zijn openbare diensten (OCMW’s, OCMW-verenigingen), en in quasi alle SVK-besturen zijn de lokale besturen (vooral OCMW’s) op één of andere wijze (ruim) vertegenwoordigd.

Maar ook inhoudelijke overwegingen bepaalden de keuze voor de VVSG. Zo is de samenwerking lokaal tussen de SVK’s en OCMW’s vrij sterk. Rond woningkwaliteit krijgt de samenwerking met de gemeenten meer en meer aandacht. Verscheidene SVK’s beheren lokaal (een deel van) het patrimonium van het OCMW. En tenslotte zijn vele gemeenten en OCMW’s een erkende sociale verhuurder.

Een van de voorwaarden bij deze koppeling is dat de sector haar eigen belangen kan blijven bewaken, ook als standpunten zouden afwijken van het standpunt van de VVSG. Bovendien nemen we aan onderhandelings- en overlegfora duidelijk deel vanuit onze eigen structuur, dit naast de VVSG.  Onze samenwerkingsovereenkomst bepaalt de modaliteiten om dit mogelijk te maken.

 

Overzicht jaarverslagen:
- 2013 
- 2014
- 2015
-
20​16 
- 20​17​​
- 2018
- 2019
- 2020


 


Sectoranalyses:

- 2020

-2021


De nieuwe woonmaatschappij


Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Wij blijven pleiten voor het beschermen van de meest kwetsbare huurders. Bekijk onze uitgangspunten bij het vormen van de nieuwe woonmaatschappij hier.


HUURpunt: GDPR proof!


Op 25 mei is de langverwachte GDPR-regelgeving in voegen gegaan en ook HUURpunt doet mee! Binnen het gezegde "practice what you preach" hebben ook wij de nodige stappen gezet om onze dienstverlening privacy-proof te maken. Naast het introduceren van een cookiebeleid op onze website kan je nu ook ons HUURpunt privacybeleid raadplegen.