Inspiratienota

13-5-2019

​De SVK's spelen al een zeer grote en positieve rol spelen in het (sociaal) woonbeleid. Toch zijn er nog steeds knelpunten. Daarom willen we de nieuwe Vlaamse Regering inspiratie geven om samen met de SVK's het recht op wonen vorm te geven en waar te maken voor iedereen. Werken aan betaalbaarheid en kwaliteit staat daarbij voorop, naast blijvende versterking van de SVK's. Zo kan er gezorgd worden voor meer sociale woningen. Tot slot vragen we ook om de context waarin de SVK's werken aan te passen. Met onze inspiratienota willen in voor deze punten een basis bieden om van gedachten te wisselen met de nieuwe Vlaamse Regering over het komende woonbeleid en de rol van de SVK's daarin.  Lees de volledige inspiratienota hier. β€‹β€‹