HUURpunt reageert op recente beslissingen van Vlaamse Regering m.b.t. sociaal wonen

23-7-2021

​Op 17 juni kreeg HUURpunt de kans om in een hoorzitting van de Commissie Wonen de standpunten van de sociale verhuurkantoren te verduidelijken over de hervorming van het sociaal woonlandschap. In de toelichting formuleerden we een aantal beleidsaanbevelingen die we graag ingevuld zagen in het decreet en het Besluit Vlaamse Codex Wonen. Ondertussen is het decreet goedgekeurd in het parlement en bekrachtigd door de regering. Het ontwerpbesluit werd vorige week door de regering principieel goedgekeurd.

We stellen vast dat we het voorbije jaar een aantal zaken hebben kunnen bereiken, zoals het optrekken van het aandeel toewijzingen aan de meest kwetsbare huurders. We stellen echter ook vast dat een aantal van onze bekommernissen onvoldoende gehoor kregen.

Beleidsaanbevelingen

Evolutie, geen revolutie: we vroegen om de timing aan te passen en een realistische retroplanning te maken. Het decreet houdt vast aan de voorziene timing.

Garanties voor de meest kwetsbare doelgroep: we vroegen voor het behoud van de 30% op ongeveer 10.000 toewijzingen in de sociale huur per jaar die vandaag gaan naar kandidaat-huurders met een dringende woonnood. Het nieuwe model legt dit vast op 20%. Op basis van de inschrijvingen bij SVK's in 2020 is er nochtans een nood die overeenkomt met 60% van het huidige volume toewijzingen.

Afbakening werkingsgebieden koppelen aan beleidsprincipes: we vroegen om duidelijke criteria die een sterkere en betere dienstverlening aan huurders, kandidaten EN eigenaars mogelijk maakt. In het decreet zijn deze niet opgenomen.

We lanceerden een voorstel dat elke woonmaatschappij minstens 150 SVK-woningen moet tellen bij de afbakening van het werkingsgebied, eventueel in een realistisch groeitraject van 3 jaar. Daarom vroegen we ook garanties voor de financiering van minimaal 5 SVK-medewerkers per WM (huurbegeleiding EN patrimoniumbeheer EN prospectie). Dit blijft een kapstok voor het advies dat sociale verhuurkantoren zullen moeten geven over voorgestelde werkingsgebieden, maar advies is niet bindend.

Garanties voor al het personeel: medewerkers zijn de motor van de organisatie en hebben eigenaarschap over de expertise. HUURpunt blijft ijveren voor de toepassing van cao 32 bis voor alle personeelsleden.

We vroegen de mogelijkheid om coöptatie van welzijnspartners in het bestuur van de woonmaatschappij mogelijk maken.

We vroegen uiteindelijk ook om een ééngemaakte huurprijs voor nieuwe toewijzingen, wat ook niet werd opgenomen in het besluit.

Tijd voor actie …

Nu het decreet gestemd is en het besluit principieel goedgekeurd, zien we dat er slechts naar onze sector geluisterd werd voor zover onze aanbevelingen strookten met de voornemens van de Vlaamse regering, meer specifiek de minister van Wonen, Mathias Diependaele.

Met wat voorligt kunnen we alleen maar besluiten dat het SVK-puntensysteem nog altijd het beste systeem is dat we hebben. Het nieuwe model mist een objectief wegingskader om de schaarse sociale woningen toe te wijzen op een manier waarmee de meest kwetsbare huurders in acute nood voldoende snel een aanbod kunnen krijgen. Voor de lokale invulling van versnelde toewijzingen in het nieuwe model is het SVK-puntensysteem trouwens perfect bruikbaar.

We zullen ons daarom beraden over een krachtig signaal naar het beleid dat deze hervorming voor onze sector, en vooral voor onze huurders en kandidaat-huurders, onvoldoende is. Daarvoor zullen we contacten leggen met welzijnspartners, armoede-organisaties en het vluchtelingenwerk. Samen met hen kunnen we de handen in elkaar slaan om het op te nemen voor kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Namens het Dagelijks bestuur en het HUURpunt-team,

 

Eric Vos                            Wim Boone                                   Guy Tordeur                   Thomas Raes

Directeur                         Stafmedewerker                           Voorzitter                        Ondervoorzitter