0p 8 februari 2019 werd het besluit tot versterking van de SVK-werking goedgekeurd.

8-2-2019

Op 8 februari keurde de Vlaamse Regering het besluit tot versterking van de SVK-werking goed. In dit besluit staat onder andere de praktische uitwerking van de doorbetalingsgarantie voor eigenaars die hun woning verhuren aan een SVK. Ook de procedure voor de bespreking en goedkeuring van de behoeftebepaling voor de SVK Pro procedure staat in dit besluit. En last but not least geeft dit besluit een aantal specifieke opdrachten aan HUURpunt, alsook een subsidie om deze taken te kunnen uitvoeren. HUURpunt zal zich de komende weken en maanden verder praktisch organiseren om deze nieuwe taken te kunnen uitvoeren!‚Äč