Extra steun vanuit de Vlaamse regering voor sociale verhuurkantoren

19-6-2020

‚ÄčOp 19 juni besliste de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van wonen, Matthias Diependaele, om een impulssubsidie te voorzien voor de sociale verhuurkantoren (SVK's).
Dankzij dit besluit kunnen de SVK's een extra prospectiemedewerker aanwerven. Hierdoor kan het aanbod aan SVK-woningen sneller groeien en een antwoord zijn om de uithuiszettingen op te vangen en de toenemende vraag naar kwalitatieve en goedkopere huurwoningen te beantwoorden.

Impact van corona op de huurmarkt

De "blijf in uw kot"-maatregel zorgde voor een tijdelijke opschorting van gerechtelijke uithuiszettingen. Daarnaast konden er geen plaats bezoeken gebeuren in leegstaande huurwoningen en werden opknappingswerken uitgesteld op plaatsen waar er niet voldoende afstand kon gehouden worden. De combinatie van deze maatregelen heeft zo zijn gevolgen. Zo zullen er binnenkort meer mensen op zoek gaan naar een woning terwijl het aanbod aan huurwoningen beperkter zal zijn. Hier bovenop zullen de economische gevolgen van de crisis een impact hebben op huurders die op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst. We zien het dagelijks op het nationale nieuws: de afbouw van personeel en ontslagen in diverse sectoren zoals de luchtvaart, automobiel, horeca, etc. Mogelijk komen er nog meer mensen op het werkloosheidstelsel...

Met de komende nasleep van de coronacrisis, die zal zorgen voor een wooncrisis, willen de SVK's de onderste segmenten van de woonmarkt opvangen. Om dit te kunnen realiseren beschikken zij reeds over een uniek toewijssysteem dat huishoudens met een beperkt inkomen en dringende nood relatief snel aan een woning kunnen helpen.

De Vlaamse regering verwees, bij de versoepeling van de corona-maatregelen, naar dit toewijssysteem als oplossing voor kwetsbare huurders die riskeren op straat terecht te komen. Het enige probleem was dat door de aangepaste werking minder leegstaande woningen gerenoveerd werden en er weinig tot geen prospecties door SVK's konden doorgaan. Hierdoor zijn er minder woningen vanuit de private huurmarkt toegevoegd aan het SVK-patrimonium. Het nodige aanbod om de hogere verhuisdruk op te vangen zou er niet zijn.

Noodzaak aan Vlaamse impuls om SVK woningaanbod uit te breiden

Daarom werkten de SVK's via hun federatie, HUURpunt vzw, een voorstel uit. Ze vroegen aan de Vlaamse regering om extra ondersteuning voor op korte termijn een groei van aanbod te realiseren. Met een groter aanbod kunnen ze de komende maanden gezinnen helpen die door betalingsproblemen hun huurwoning moeten verlaten. Met de extra ondersteuning kunnen ze ook huurders in opzeg, die omwille van een beperkt inkomen moeilijker een woning vinden, ondersteunen.

Nu de Vlaamse regering beslist heeft om in te spelen op het voorstel, is HUURpunt zeer tevreden met het antwoord dat er dankzij minister van Wonen, Matthias Diependaele en de Vlaamse regering, is gekomen. Ieder SVK in Vlaanderen krijgt ondersteuning om extra in te zetten op prospectie en het inhuren van woningen. Zo kunnen de Vlaamse SVK's de verhuisdruk enigszins mee helpen verminderen.

De huidige crisis toont voor de sector nog maar eens het belang aan van een toewijssysteem gebouwd op woonnood en inkomen. We hopen dan ook dat deze principes overeind kunnen blijven om mensen in precaire situaties perspectief te geven op betaalbare en kwalitatieve huisvesting.

De SVK's zijn gemotiveerd om onmiddellijk aan de slag te gaan. Dankzij de impuls die de Vlaamse regering voorziet, zullen zij zich sterk focussen op het prospecteren van private woningen om deze in huur te nemen. Zo voorzien zij de huisvesting van mensen met een laag inkomen en een acute woonnood.