De Woonzaak

6-5-2019

​Wonen is een mensenrecht. Toch wonen heel wat mensen in Vlaanderen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector. Daar spelen grote problemen op het vlak van hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, ondermaatse woonkwaliteit en onzekere huurcontracten.

Samen met 28 andere organisaties en 42 academici vraagt HUURpunt daarom dat de volgende regering een ander woonbeleid voert. Het aantal sociale huurwoningen moet verdubbelen, de prijzen op de private huurmarkt moeten omlaag en de aanpak van discriminatie moet een eerlijke toegang tot de huurmarkt garanderen. Gebeurt dat niet, dan start de Woonzaak een juridische procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Lees er hier meer over!​